Belum ketemu, coba ketik nama yang anda cari disini

Afza Muna

Bertambah Cita-cita

Arti Nama:

Afza = Meningkat, Bertambah
Muna = Cita-cita

Azhar Husniah

Bunga-Bunga Indah

Arti Nama:

Azhar = Bunga-bunga
Husniah = Indah

Afra Nailah

Anugrah di Malam 13 Bulan Purnama

Arti Nama:

Afra = Malam 13 Bulan Purnama
Naiah = Anugerah, Karunia

Afrah Qurba

Kesenangan Yang Dekat

Arti Nama:

Afrah = Bentuk jamak dari Farah; Kesenangan, Kebahagiaan
Qurba = Dekat

Afifah Nadhif Atiqah

Wanita Cantik Yang Bersih dalam Mensucikan Dirinya

Arti Nama:

Afifah = Yang Mensucikan Dirinya
Nadhif = Bersih
Atiqah = Wanita Yang Cantik

Afifah Nadhif Anisah

Gadis Yang Bersih Dalam Mensucikan Dirinya

Arti Nama:

Afifah = Yang Mensucikan Dirinya
Nadhif = Bersih
Anisah = Gadis Yang Baik

Afifah Talita

Gadis Yang Memiliki Harga Diri

Afifah = Memiliki Harga Diri
Talita = Gadis

Azizah Dzakiyah Talita

Gadis Cerdas yang Mulia
Azizah = Mulia
Dzakiah = Cerdas
Talita = Gadis

Yusuf Kamil

Nama nabi yang memiliki sifat-sifat baik dan sempurna


Yusuf = Nama Nabi.
Kamil = Yang memiliki sifat-sifat baik dan sempurna.

Yaala Rijal Yamin

Kemuliaan anak laki-laki disisi yang benar


Yaala = Kemuliaan, Tinggi.
Rijal = Anak laki-laki.
Yamin = Disisi yang benar.

Wahab Abdullah Ma'mun

Pemberian hamba Allah yang dipercaya


Wahab = Pemberian.
Abdullah = Hamba Allah.
Ma'mun = Yang dipercaya.

Wahid Banu Farras

Anak tunggal/pertama yang cerdas dan tajam pikiranya


Wahid = Tunggal/pertama.
Banu = Anak laki-laki.
Farras = Cerdas dan tajam pikiranya.

Wafi Munadhil

Pejuang yang bisa dipercaya


Wafi = Benar, Bisa dipercaya.
Mundadhil = Pejuang, Pembela.
 

© 2013 KamusNama.com